ZWROTY I REKLAMACJE

  1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni od wydania Konsumentowi towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na następujący adres e-mail: info(at)sentien.eu lub na stacjonarny adres:
    DZ Design Daria Mixtacka, ul. Zakładowa 5, 62-510 Konin.
  2. Wzór oświadczenie do pobrania – kliknij tutaj.
  3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.
  4. W przypadku reklamacji towaru należy postępować zgodnie z paragrafem 7 regulaminu sklepu – Regulamin.
  5. Towar powinien być zwrócony na adres: DZ Design Daria Mixtacka, ul. Zakładowa 5, 62-510 Konin.